គម្រោងចាក់សំរាម

ការដាក់ពាក្យ:គម្រោងវារីវប្បកម្ម

ការប្រើប្រាស់ផលិតផល៖ HDPE geomembrane , 1.5mm

ម៉ែត្រការ៉េ : 15000 ម៉ែត្រការ៉េ

HDPE geomembrane ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវារីវប្បកម្ម ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តកសិកម្ម និងប្រឡាយ។ គម្រោងការពារការជ្រាបទឹកនៃទំនប់វារីអគ្គិសនី។ សមត្ថភាពជ្រាបទឹកដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងច្រេះ បានឈ្នះការពេញចិត្ត និងការទទួលស្គាល់ពីអតិថិជនទាំងអស់។

សូមមើលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនៃគម្រោងនេះតាមរូបភាពខាងក្រោម